0 Kč

kalibro_hlavnibanner_3000x700_sleva2.jpg

On-line testy 9. ročník

Český jazyk 9. ročník (2017/2018)

skladem

Test je tvořen úvodním textem, se kterým žáci dále pracují, a 11 úlohami s nabídkou odpovědí. Je…

Cena:
60 Kč s DPH

Český jazyk 9. ročník (2016/2017)

skladem

Test je tvořen úvodním textem, se kterým žáci dále pracují, a 11 úlohami s nabídkou odpovědí. Je…

Cena:
60 Kč s DPH

Matematika 9. ročník (2017/2018)

skladem

Test je složen ze 7 slovních úloh s nabídkou odpovědí či potřebou konkrétního výpočtu. Úlohy jsou…

Cena:
60 Kč s DPH

Matematika 9. ročník (2016/2017)

skladem

Test je složen z 8 slovních úloh s nabídkou odpovědí či potřebou konkrétního výpočtu. Úlohy jsou…

Cena:
60 Kč s DPH

Anglický jazyk 9. ročník (2017/2018)

skladem

Test je tvořen 13 úlohami a tématicky je zaměřen na slovní zásobu, porozumění textu, slovosled a…

Cena:
60 Kč s DPH

Anglický jazyk 9. ročník (2016/2017)

skladem

Test je tvořen 12 úlohami a tématicky je zaměřen na slovní zásobu, porozumění textu, slovosled a…

Cena:
60 Kč s DPH

Ekonomické dovednosti 9. ročník (2016/2017)

skladem

Test je složen z 15 úloh s nabídkou odpovědí. Tématicky je test zaměřen na finanční gramotnost a…

Cena:
60 Kč s DPH

Ekonomické dovednosti 9. ročník (2017/2018)

skladem

Test je složen z 11 úloh s nabídkou odpovědí. Tématicky je test zaměřen na finanční gramotnost a…

Cena:
60 Kč s DPH

Přírodovědný základ 9. ročník (2016/2017)

skladem

Test je složen ze 16 úloh s nabídkou odpovědí a je zaměřen na znalosti z oblasti přírodních věd. Na…

Cena:
60 Kč s DPH

Přírodovědný základ 9. ročník (2017/2018)

skladem

Test je složen z 15 úloh s nabídkou odpovědí a je zaměřen na znalosti z oblasti přírodních věd. Na…

Cena:
60 Kč s DPH

Humanitní základ 9. ročník (2016/2017)

skladem

Test je je tvořen 12 úlohami s nabídkou odpovědí. Je zaměřen na aplikaci znalostí a dovedností…

Cena:
60 Kč s DPH

Humanitní základ 9. ročník (2017/2018)

skladem

Test je je tvořen 15 úlohami s nabídkou odpovědí. Je zaměřen na aplikaci znalostí a dovedností…

Cena:
60 Kč s DPH